Teambuilding Roskilde

Motion og træning er et væsentligt redskab til at fremme trivsel og velvære, ikke kun fysisk, men også psykisk og socialt.

Regelmæssig motion og sund livsstil vil øge medarbejdernes kapacitet og dermed nedbringe sygefraværet. En god form kan fx være med til at forbedrer evnen til at tackle forskellige stressfremkaldende situationer og evnen til at komme sig efter andre belastninger på arbejdspladsen.

Jeg kan med mine erfaringer og uddannelser være med til, at skabe en sundhedsfremmende ordning på arbejdspladsen, og dermed hjælpe virksomheden med at støtte op omkring medarbejdernes helbred og sundhed.

Teambuilding til virksomheder/foreninger & klubber

Pris på teambuilding: Efter aftale